Milo van Rees (captain)
Mats Odolphij
Jelle Odolphij
Leroy Krijgsman
Marloes van Gelder
Roosmarijn Smits
LPD The Woodies